Sponsoring

Een vereniging draait vaak op vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Echter, er zijn wel financiële middelen nodig om de vereniging te laten bestaan en om te groeien. Deels gebeurt dat door contributie en bijdragen van leden. Ook worden er door Impact regelmatig acties op touw gezet om geld in het laatje te brengen. En zo nu en dan ontvangt Impact een welkome donatie. 

Sponsors zijn, naast de ledencontributie, de belangrijkste bron van inkomsten en Impact kan nog wel wat sponsors gebruiken om alle doelen en wensen te realiseren! 

Vrijwilligers

Elke vereniging draait grotendeels op vrijwilligers en daar kan Impact nooit genoeg van hebben. Impact heeft verschillende commissies/ploegen waar vrijwilligers actief zijn waaronder Impact Support. Hier vallen 4 commissies onder namelijk de decorcommissie, activiteitencommissie,  vervoerscommissie en de naaicommissie. Naast Impact Support is er een vloerploeg die tijdens de contesten de vloer neer legt waar de show van de units op gedraaid zal worden.

Impact Junior

Deze unit binnen Impact zijn kinderen in de leeftijd tot 17 jaar. Van deze groep wordt verwacht dat de leden de basis van vlag, rifle, sabre en ballet voldoende beheersen waarbij dat verder wordt uitgebreid. De doorstroming naar deze groep wordt in eerste instantie bepaald door de leeftijd van het kind, maar kwaliteit speelt hierbij ook een rol. Impact Junior richt zich op de contesten van CGN. Deze contesten vinden plaats in de maanden januari, februari en maart.

Trainingstijden: elke woensdag van 18:30 - 20:30 uur in De Diken, Simmerdyk 1A 8601 ZP Sneek

Lidmaatschap

Download het inschrijfformulier door op onderstaande afbeelding te klikken. Vul deze volledig in en stuur deze naar het adres wat in het huishoudelijk reglement staat.

Inschrijfformulier